Dnes je sobota 13.04.2024  uživatel nepřihlášen  
V Praze proběhla 12.VH SFČR ...
24.03.24

Valnou hromadu SFČR navštívil Petr Fousek. Společně s Radkem Lobem informovali o vzájemné smlouvě

23. 3. 2024

V kongresovém sále pražské restaurace Columna se v sobotu 23. března 2024 uskutečnila 12. řádná Valná hromada Svazu futsalu ČR. Na zasedání dorazilo 48 delegátů ze 73 možných. Poprvé se Valné hromady zúčastnili také zástupci 1. Futsal ligy žen. 


Zásadní informace z 12. řádné Valné hromady SFČR

Předsedajícím Valné hromady SFČR byl zvolen Lukáš Smitka, člen právního oddělení FAČR. Po úvodním přivítání předsedou SFČR Radkem Lobem, si vzal slovo hlavní host Valné hromady - předseda FAČR Petr Fousek.

Petr Fousek mluvil o přípravách a realizaci smlouvy FAČR a SFČR. Vyjádřil poděkování za vzájemné jednání a ujistil delegáty o finanční stabilizaci futsalu. 

V rámci programu Valné hromady byl schválen Jednací řád, její program i členové pracovních komisí. 

Předneseny byly zprávy volených orgánů a komisí SFČR. Vystoupili také členové Výkonného výboru SFČR, kteří informovali o své roční činnosti. 

Delegáti si také vyslechli rozsáhlou zprávu předsedy SFČR Radka Loba, který seznámil účastníky Valné hromady se všemi událostmi a tématy za uplynulý rok. 

Předseda Radek Lobo také seznámil plénum se zásadními body smlouvy FAČR a SFČR. 

Místopředsedkyně Petra Panchartková seznámila delegáty s hospodařením svazu a návrhem rozpočtu na rok 2024.

Vše bylo delegáty schváleno.

Na Valné hromadě vystoupil také člen Komise mládeže SFČR Petr Bořecký. Nejprve postupně poděkoval za spolupráci a podporu futsalové mládeže předsedovi svazu, členům Výkonného výboru SFČR a také reprezentačním trenérům A týmu a kategorie U17. Neopomenul ani na bývalé trenéry reprezentace Tomáše Neumanna a Vlastimila Bartoška, kterým poděkoval za účast reprezentace na mládežnických akcích Orla Řečkovice.

Valná hromada zamítla dva návrhy Petra Bořeckého týkající se krajských turnajů mládeže a přestupů v mládežnických kategorií s ohledem na mateřský klub. Problematikou se bude dál zabývat Komise mládeže SFČR.

Valná hromada schválila změnu Stanov Svazu futsalu v ČR. První navrhovanou změnou je pouze formální úprava pro potřeby elektronického informačního sytému, kdy se do Stanov zavádí pojem administrátora členského klubu. Ostatní změny v návaznosti na zavedení IS byli promítnuty do jednotlivých řádů, případně dalších předpisů SFČR, které na konci roku schválil Výkonný výbor. Další navrhovanou změnou je pak zanesení a přiznání statutu grémia 1. futsal ligy žen.