Dnes je středa 29.11.2023  uživatel nepřihlášen  
Vyhlášení KPÚK starších U15 a mladších U13 žáků ...
08.11.23

UKSF vyhlašuje 4.ročník Krajského přeboru mladších a starších žáků ve futsalu pro ročník 2023-24 ...

 *

*

*

*

*

*       Krajský přebor 2023-2024

   PROPOZICE - Futsal FIFA – Kategorie U-15, U-13

 

 

1. Pořadatel

Ústecký krajský svaz futsalu, p.s.

2. Kontaktní údaje

Jiří HANZLÍK, mobil: 731 506 202, e-mail: j.hanzlik@centrum.cz

 

3. Účastníci

Otevřená soutěž pro obě kategorie  

 

4. Systém soutěže

Soutěž se odehraje v rámci turnajů, kdy každý účastník musí startovat na všech. Na každém turnaji se účastníci střetnou systémem každý s každým jednou, v rámci celého krajského přeboru uvedených kategorií se tak každý účastník s každým utká 2x.

Soutěž bude odehrána v období leden – únor 2024.

  Kompletní rozlosování bude zveřejněno na www.futsalusti.cz Zde budou uveřejňovány i další informace o soutěži.

 

5. Kritéria pořadí

O konečném pořadí v soutěži rozhoduje:

a)      počet bodů,

b)      vzájemné utkání,

c)      rozdíl skóre,

d)      vyšší počet nastřílených branek,

e)      los.

V  případě rovnosti bodů  u  více  než dvou celků  vstupuje  v platnost kritérium minitabulky jejich vzájemných utkání, opět dle kritérií a) – e).

Výhra se v tabulce oceňuje třemi body, remíza jedním bodem, prohra žádným bodem.

 

6. Rozlosování

Bude provedeno a zveřejněno po uzávěrce přihlášek, která končí 30.11.2023

 

7. Hrací doba a    

    místo konání

Je stanovena v minimální délce 2x 12 minut hrubého času, s přestávkou dlouhou max. 5 minut. Hrací doba může být upravena na základě počtu účastníků a tím, že minimální hrací doba nebude krácena. Turnaje proběhnou ve SH:

WHC Krásné Březno, Keplerova 800

SH Chomutov, Březenecká 4704

 

8. Povinnosti

    pořadatele

Povinností pořadatele UKSF je zajistit:

-  sportovní haly k odehrání turnaje

-  min. náhradní tři míče,

-  pořadatelskou  službu,  alespoň  v min. složení (hlavní pořadatel, časoměřič,

   zapisovatel, utěrák hrací plochy),

-  zdravotní zabezpečení turnaje.

9. Finanční

    náležitosti

Veškeré náklady, spojené s pořádáním turnaje (pronájem haly, odměna a cestovné rozhodčím, příp. delegátovi, odměna pořadatelské službě a zdravotníkovi, příp. další) hradí UKSF. Cestovné si hradí účastníci soutěže.

 

10. Registrace v systému FUTis

Všichni hráči, účastnící se soutěže, musí být zaregistrováni v systému FUTis a musí mít uhrazen členský příspěvek na příslušný kalendářní rok 2024 na nový účet SFČR /úhrada od 1.1.2023 na účet č.: 1388007093/2700 vs. ID člena SFČR/ ve výši 200,- Kč

V registračním systému FUTis musí být registrováni a členské příspěvky musí mít uhrazeni i všichni funkcionáři celku, aktivně se účastnící utkání.

Soutěž je určena hráčům, narozených v období od 1. ledna 2009 a později pro U15 a dále narozených v období od 1. ledna 2011 a později pro U13 .

 

11. Rozhodčí, delegát

Na každý turnaj KR UKSF deleguje 2 - 3 rozhodčí, pověřeným DS bude vždy HRO posledního zápasu turnaje, který bude turnaj administrovat.

Odměna rozhodčím je stanovena ve výši 150,- Kč/jednoho/utkání.

  Cestovné: paušální 100,- Kč

 

12. Povinnosti celků

Všechny celky jsou povinny dostavit se k utkání včas, čekací doba neexistuje.  Prezence proběhne nejpozději 30 minut před prvním utkáním každého celku.

 

13. Technická

      ustanovení

Krajský přebor Ústeckého kraje v kategoriích U15 a U13 se hraje dle platných pravidel futsalu FIFA, s výjimkou upravené hrací doby.

 

14. Pojištění

Soutěž je pojištěna dle norem SFČR.

 

15. Disciplinární

       tresty

Veškeré disciplinární přestupky řeší DK UKSF v souladu s platným Disciplinárním řádem SFČR.

 

16. Červená karta

O trestu hráče, který obdržel ČK, rozhodne na základě zprávy v ZoU, příp. dalších podkladů, DK UKSF. Minimální trest je zastavení činnosti na 1 soutěžní utkání.

 

17. Žlutá karta

Za tři ŽK v turnajích bude hráči automaticky zastavena činnost na 1 soutěžní utkání. Evidenci je povinen sledovat vedoucí celku.

 

18. Ceny

První tři účastníci soutěže obdrží poháry dle pořadí, vítězný celek obdrží navíc medaile. Oceněni budou i nejlepší střelci soutěže.

 

19. Vyhlášení

Vyhlášení výsledků soutěže mladších a starších žáků - ocenění nejlepších kolektivů a střelců proběhne po odehrání posledního turnaje v místě jeho konání.

 

20. Další ustanovení

a)      Každý celek má za povinnost dostavit se k utkání s jedním míčem dle pravidel futsalu.

b)      Každý celek je povinen mít alespoň jednu sadu očíslovaných dresů, chrániče, stulpny, kapitán musí být označen páskou.

c)      Zodpovědnost za své peníze a jiné cenné věci nese každý účastník utkání.

d)      Za každý klub mohou nastoupit pouze hráči v souladu s čl. 13 SŘ SF ČR.

e)      Na všechny kluby se vztahuje sazebník trestů a pokut, který je přílohou Disciplinárního řádu SF ČR.

f)       V rámci soutěže nejsou mezi jeho účastníky povoleny přestupy ani hostování.

g)      Každý tým musí do Zápisu o utkání uvést minimálně vedoucího celku, staršího 18 let, který je registrován v systému FUTis a má uhrazeny členské příspěvky v aktuálním kalendářním roce.

Vedoucí celku vyplňuje a podepisuje před utkáním Zápis o utkání, po celou dobu utkání je pak přítomen na střídačce svého celku. Zde je předpisově označen.

 

 

 

Tyto propozice schválil VV UKSF per rolam dne 08. 11. 2023. 

Za UKSF – předseda Jiří Hanzlík v.r.